Kırsal Kalkınma Projeleri

Ortadoğu Patent | Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma plan ve programları ile 2011-2015 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.
 

  • Et Entegre Projeleri
  • Süt Entegre Projeleri
  • Soğuk Hava Depo Projeleri
  • Meyve- Sebze İşleme Kurutma Depolama Paketleme Projeleri
  • Bakliyat Tasnif ve Ambalajlama Projeleri
  • Bal İşleme ve Paketleme Projeleri
  • Seracılık Projeleri
  • Hububat depolama Projeleri
  • Mantar İşleme ve depolama projeleri

Ortadoğu Patent | Hizmetlerimiz

Go Top