Tübitak

Ortadoğu Patent | Tübitak

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

Ortadoğu Patent | Hizmetlerimiz

Go Top