Patentin hükümsüzlüğü nasıl sağlanır

Ortadoğu Patent | Patentin hükümsüzlüğü nasıl sağlanır

 Patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

  • Patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
  • Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;
  • Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı ispat edilmişse;
  • Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.

Sıkça Sorulan Sorular

Go Top