Barkod Başvurusu

Barkod Başvurusu

Eğer üretici firma veya ithalatçı ancak paketlemeyi burada yapıyorsanız, ürünlerinize standart barkod almanızda, ürünün tek bir kimlikle tanınmasında önemli bir rol vardır. Özellikle ihracat yapıyor ve ürünleriniz perakende sektörde satılıyor ise EAN-13 tescilinizi yaptırın.

Pek çok barkod sembolojisi veya dili vardır. Her sembol kendisine ait karakter kodlama, basım ve kod çözme gerekleri, hat düzeltme vb. kurallara sahiptir. Şu an dünya kullanılan 255 barkod türü vardır. Bu nedenle etkin bir uygulama gerçekleştirebilmek için uygun barkod seçimi oldukça önemlidir. Seçim yapılırken, verinin büyüklüğü ve şekli, veri yoğunluğu ve güvenlik gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

BARKOD NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR?

Barkod veri toplama da iki temel yarar sağlar; doğru bilgi ve hız. İstatistiklere göre verilerin klavyeden girilmesi sırasında ortalama 300 karakter biri kesinlikle hatalı olmaktadır. Bu oran Barkod'da 3 milyonda birdir. Barkod doğru ve hızlı veri alfabesidir. Ancak optik okuyucular ile algılanan Barkod, ayrıca veri girişi ve kontrolünde 16 kat daha hızlıdır. Bu özellikler Barkodu alışveriş merkezleri ve depolar gibi çok yüksek hacimli verilerin izlendiği yerlerde oldukça popüler kılmaktadır.
Barkod Master Filmleri büyütülüp/küçültülemedikleri gibi suretlerinin alınması da sorunlara neden olur. Bu durumların yaşanmaması için orjinal master film kullanmak her zaman daha doğru ve ekonomiktir.
Barkom; 1989'dan buna EAN ve TSE standartlarında yüzlerce üreticimizin barkod master filmlerini üretmektedir. EAN-UCC8, EAN-UCC13, UCC-EAN14, ISBN; ISDN, ISS Barkod Master Film siparişlerinizi aynı gün teslim etmektedir.

BARKOD NEDEN GEREKLİDİR?

Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir şekilde sunulabilmesi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir koşuldur. Barkod iç pazarda toptancılardan perakendecilere ve oradan da tüketicilere doğru akan arz sürecinde, bütün hedef kitlelere avantajlar sağlar. Bununla birlikte Barkod sahibi olmayan ürünler, ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Ürünü tanımlayan bütün bilgiler için hızlı erişim sağlayan Barkod, pazarlama dünyasının ortak dilidir.
İsminiz taklit edilse bile herkes sizi Barkod'unuzdan tanır..!
Barkom Ltd Şti. alanında Türkiye'nin ilk ve en önemli kuruluşudur. Milli Mal Numaralandırma Merkezi ile koordineli çalışan BARKOM, her türlü barkod üretimi ve barkod çözümleri sunmaktadır. Müşterilerine "tam hizmet anlayışı" ile yaklaşan BARKOM, barkod alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösterir. Hızlı ve güvenli iş ortamlarında ihtiyaç duyulan Barkod'u ve uzmanlık gerektiren tüm barkod cihazlarını BARKOM'dan temin edebilirsiniz...

BARKOD NERELERDE KULLANILIR!

Üretim, sevkiyat, depolama ve dağıtım, perakende satış işlemleri, malzeme takibi, kalite kontrol, personel devam kontrol, demirbaşların izlemesi, doküman yönetimi, sağlık, bilgi depolama, elektronik ticaret, değerli evrakların izlenmesi, garanti uygulamaları, servis hizmetleri, park ve otoyollar, posta hizmetleri, elektrik, su, doğal gaz ve telefon vezneleri, ihracat işlemleri vb.

BARKOD ETİKETİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Ürünlerinizin barkodlu olmasını istiyor ve aynı ambalajı birden çok ürüne kullanıyosanız ve elinizde barkodsuz ambalajınız varsa veya üretim tarihi, on kullanma tarihi, seri no, içerik, barkod, ürün adı vb değişken bilgileri içeren etiketlerin basmak istiyorsanız termal (ısı ile baskı) termal transfer (ribon ile baskı) yapabilen yazıcılardan birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
- Etiket işlemleri için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.
- Etiket içeriği ve tasarımının kararlaştırılması
- Etiketin tasarımına uygun olarak boyutuna karar verilmesi
- Etiket boyutu ve miktarına uygun olarak yazma kapasitesinin hesaplanması Baskı metodunun seçilmesi
- Kriterlere uygun doğru yazıcının seçilmesi

BARKOD OKUYUCULAR BARKODU NASIL OKUR?

Kullanımda, bir barkod sembolü kızıl ötesi veya görülebilir ışık kaynağı ile aydınlatılır; koyu çubuklar ışığı emerken boşluklar bunu tarayıcıya geri yansıtır. Bir tarayıcı ışık dalgalanmalarını barkodtaki çubuk ve boşluk şekillerini taklit eden elektrik darbelerine dönüştürür. Bir dekoder ise elektrik darbelerini matematik algoritmaları aracılığı ile dönüştürerek bunları bir el terminali, PC, denetimci veya ana bilgisayar sistemine aktarır.

NEREDEN NEREYE? BARKOD OKUYUCULAR ARTIK FOTOĞRAF BİLE ÇEKİYOR !

Teknoloji başdöndürücü bir hızla ilerlerken, beraberinde getirdiği yenilikler ve kullanım kolaylıkları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu yeniliklerden biri olan barkod sembolleri tartışmasız olarak alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar her alanda kolay, hızlı ve hatasız veri girişinin en temel unsuru.
1948 yılında Philadelphia'da Drexel Institute of Technology'de öğrenim gören iki öğrenci olan Bernard Silver ve Joseph Woodland'ın, yerel bir restoran zinciri için geliştirmeye çalıştığı barkod teknolojisi, günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan ödeme kasalarında ürün bilgilerinin otomatik olarak okunmasını amaçlıyordu.
1966 yılında ilk ticari uygulaması yapılan barkod sembolleri, 1970 yılına gelindiğinde ilk endüstriyel standardını alarak barkod okuyucuların pazarda yerini almasını sağladı. 1980 yılında Symbol Technologies, geliştirdiği LS1000 barkod okuyucu ile el tipi barkod okuyucuların içerisinde laser tarama modüllerini ilk defa kullanarak teknolojiye farklı bir boyut getirirken bu konudaki standartları belirlemeye başladı.
2000li yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte başarının anahtarı olarak gösterilen mobilite kavramı, ofislerde kullandığımız masaüstü ve dizüstü bigisayarlarımızı PDA form faktöründe yanımızda taşımamıza imkan sağlarken buna paralel olarak barkod okuyucular da minyatür tarama modülleri olarak el terminallerinin içerisine girerek hatasız ve hızlı veri toplama uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Özellikle depo uygulamalarında kullanılan terminaller üzerinde yer alan standart barkod okuyucu modüllerin yanı sıra, forkliftten inmeden ya da üst raflarda yer alan ürünlerin barkodlarını okutabilme ihtiyacı üreticileri uzak mesafeden okuyan barkod tarama modülleri üretmeye yönlendirdi. Optik ayarlamaları uzaktaki barkodu okuyacak şekilde ayarlanan barkod tarama modülleri bu alanda ihtiyaca cevap verse de aynı barkod okuyucu ile yakın mesafeden barkodları okutmak, yapılan optik ayarlamalar nedeniyle pek mümkün olmuyordu.
MC9000 serisi el terminalleri ile birlikte Lorax tarama modülünü sunan Symbol Technologies, bu tarama modülünde fokus noktasını otomatik olarak ayarlayarak yakın mesafedeki barkodları standart bir okuyucu gibi okurken uzak mesafede yer alan barkodları da aynı rahatlıkla okuyarak bu alanda yaşanan zorlukları ortadan kaldırıyor. MC9000 el terminali, Lorax tarama modülü üzerindeki otomatik fokus noktası ayarı sayesinde farklı bir terminale gerek duymadan 7.5 mil çözünürlüğe sahip olan barkod sembollerini 10 cm mesafeden okurken, 100 mil çözünürlüğe sahip olan barkod sembollerini 12 metre mesafeden okuyabiliyor.
Symbol Technologies'in terminallerinde kullandığı diğer bir barkod okuma teknolojisi ise görüntüleyici (imager) tarama modülleri. Symbol PDT8100 serisi terminallerde ve MC9000 serisi terminallerde kullanılan görüntüleyici modüller, standart 1 boyutlu ve 2 boyutlu barkodları okuyabildiği gibi resim de çekebiliyor. Özellikle taşımacılık sektöründe kendine uygulama alanı bulan imager modül taşıyan el terminalleri, teslimatı yapılan ürünün hasarsız olarak teslim edildiğine dair resim çekebildiği gibi teslimatın kanıtı olarak alıcı kişinin kendisinin ya da kimlik bilgilerinin resmini de çekebiliyor.

2D BARKOD NEDİR?

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nden
Etiketleme Ve İşaretleme
Madde 25- Etiketleme ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması mecburidir.
b) Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir.
c) Etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Türkçe'nin yanısıra başka resmi diller de kullanılabilir.
d) Tüm yazılar, fonla kontrast teşkil edecek şekilde , silinmez karakterde, okunabilir renk ve boyutta olmalı, ambalaja sağlam bir şekilde basılmış, yapıştırılmış veya tutturulmuş olmalıdır.
e) Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
f) Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz.
g) Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir.
h) Enerji veya yağ değerlerinde sağlanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde "azaltılmış" veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilir.
ı) Besin ögelerinin miktarları etiket üzerinde EK-19 da verildiği şekilde, her 100 g veya 100 ml için veya her porsiyonda rakamsal olarak belirtilmelidir. Ancak, vitamin ve minerallerin bu çizelgede yer alması için EK-20 de verilen Beslenme Referans Değerlerinin en az %5 ini karşılaması gerekmektedir.
i) Gıda maddesinin bileşimindeki besin ögeleri ile ilgili beyanlarda EK-21 de verilen koşullar dikkate alınmalıdır.

ETİKET BİLGİLERİ

Madde 26- Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı,
b) İçindekiler,
c) Net miktarı,
d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer,
e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü,
f) Parti numarası ve/veya seri numarası,
g) Üretim izin tarihi ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
h) Orijin ülke,
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları.
Ancak direkt tüketiciye sunulmayacak gıdalarda (a), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur. Diğer bilgiler etiket üzerinde veya bir belge halinde gıda ile birlikte sunulacaktır. (a),© ve ? bentlerinde yer alan bilgiler ambalajın aynı yüzünde bulunmalıdır

ETİKET BİLGİLERİNİN TANIMLARI

Madde 27- Gıda maddelerinin etiketinde bulunması zorunlu bilgilerin tanımları aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin adı veya böyle bir adın olmaması halinde, ürünün gerçek doğası hakkında yeterli ve doğru bilgiyi tüketiciye sunan açıklayıcı tanımla belirtilmelidir. Hiçbir ticari unvan, marka veya fantezi ad ürünün adı olarak kullanılamaz.
b) İçindekiler: Gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmelidir. Gıda katkı maddeleri bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan sınıflamaya göre fonksiyonları ile birlikte adı veya EC kod numarası ile verilmelidir.
Gıda maddesinin bileşiminde tatlandırıcı var ise ?İçinde Tatlandırıcı Vardır?ifadesi, gıda maddesine %10 veya daha fazla poliol eklenmiş ise ?Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir? ifadesi, kullanılan tatlandırıcı içerisinde aspartam var ise ?Fenil Alanin İçerir? ifadesi yer almalıdır.
Hacim olarak %1.2 den fazla alkol içeren içkilerde alkol derecesi ambalaj üzerinde tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yer almalıdır.
c) Net miktarı:
- Sıvı gıda maddelerinde hacim olarak,
- Katı gıda maddelerinde ağırlık veya tane ile satılanlarda adet olarak,
- Yarı katı gıda maddelerinde ağırlık veya hacim olarak belirtilmelidir.
- Sıvı ile birlikte hazırlanan katı gıda maddelerinin süzme ağırlığı verilmelidir.
Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir. Gıda maddelerinin net miktarlarındaki tolerans değerleri EK-22 de verilmiştir.
d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir. Fason üretim yaptırılması halinde üretim yapan firmanın adı ve adresi belirtilmelidir.
e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü: Gıda maddesinin üretildiği tarih, son tüketim tarihi veya raf ömrü etiket üzerinde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.

RAF ÖMRÜ ÜRETİM-SON TÜKETİM TARİHİ

3 aydan kısa ise gün ve ay
3 -18 ay arasında ise ay ve yıl
18 aydan uzun ise yıl
Gıda maddelerinde raf ömrü verildiğinde;
- Tarih belirtildiğinde gün içeriyorsa ; "??.Günden Önce Tüketilmelidir",
- Mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gıda maddeleri için "??.e Kadar Tüketilmelidir"
- Diğer durumlarda "?....Sonuna Kadar Tüketilmelidir" ifadesine yer verilmelidir.
f) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası: Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
g) Üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı: Etiket üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı belirtilmelidir.
h) Orijin ülke: "Türk Malı" veya "TM" olarak belirtilmelidir. İthal malı gıda maddelerinde ise ülke adı verilmelidir.
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları: Tüketim öncesi bir işlem gerektiren durumlarda gıdanın doğru kullanımını sağlamak için gerekli hazırlama bilgisi etiket üzerinde yer almalıdır. Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrünün yanısıra özel muhafaza şartlarını gerektiriyorsa bu şartlar ve bu şartlarda kullanımı etiket üzerinde belirtilmelidir.

KÜÇÜK AMBALAJLI GIDALARIN ETİKETLENMESİ

Madde 28- En geniş yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalajlarda, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), © ve ? bentlerinde belirtilen bigilerin bulunması yeterlidir. Bu tür gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu olan diğer etiket bilgileri dış ambalaj üzerinde verilir.

 

DIŞ AMBALAJLARIN ETİKETLENMESİ

Madde 29- Dış ambalajların etiketlenmesiyle ilgili genel hükümler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin yaygın olarak kullanılan adı veya gıdanın adına ilave olarak onun gerçek tabiatını belirleyen tipi, çeşidi, türü gibi tanımlar belirtilmelidir.
b) Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir.
c) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.
d) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
e) İçindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir.
f) İç ambalaj üzerindeki bilgiler dış ambalajdan görülebildiğinde dış ambalaj üzerine yazılmayabilir.

 

DAĞITIM AMBALAJLARININ ETİKETLENMESİ

Madde 30- Gıda maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde taşınması, gönderildiği yere ulaştığı zaman kolay fark edilmesi için dağıtım ambalajlarının etiketleri üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı,
b) Brüt ağırlığı,
c) İçerdiği ambalaj adedi.