Bir firma sayısız marka tescili yapabilir ve bu konuda sınır yoktur.