Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma plan ve programları ile 2011-2015 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.

Et Entegre Projeleri
Süt Entegre Projeleri
Soğuk Hava Depo Projeleri
Meyve- Sebze İşleme Kurutma Depolama Paketleme Projeleri
Bakliyat Tasnif ve Ambalajlama Projeleri
Bal İşleme ve Paketleme Projeleri
Seracılık Projeleri
Hububat depolama Projeleri
Mantar İşleme ve depolama projeleri