Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi, Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.

markanın sona ermesi marka belgesinin süresi