Marka koruma süresi bitmeden 6(altı)ay önce yenileme süresi başlamaktadır.