Marka koruma süresi normal şartlarda verilen sürede yapılmaz ise koruma süresinin bitiminden sonra 6(altı)ay içerisinde cezalı harç ödenmesi ile koruma devam ettirilebilmektedir