Marka başvurusu sonucunda tescil kararı çıktığında tescil harcının yatırılmasından 1(bir)ay sonra gelmektedir. Marka tescil belgesinin geçerliliği başvurudan itibaren 10(on)yıldır.