Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir.Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilerek,yayınlanmaktadır.

markanın rehin gösterilmesi marka teminatı markanın teminat gösterilmesi