Uluslar arası sınıflandırmada mal ve hizmet sınıfları olmak üzere 45(kırkbeş)sınıf vardır. Bunlardan 1.-34.sınıf dahil üretim sınıfları ve 35.-45. Sınıf dahil hizmet sınıfıdır.