Koruma süresinin dolması;
Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

patent iptali