Patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
Patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;
Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı ispat edilmişse;
Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.

patent hükümsüzlüğü