Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi Komisyonunda Kabul Edildi

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.