Patentin hükümsüzlüğü nasıl sağlanır?

Patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: Patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse; Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı ispat edilmişse; Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.