Patent hakkı nasıl sona ermektedir?

Koruma süresinin dolması; Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.