Patent yıllık sicil ücreti nedir?

Patent başvuru tarihinden itibaren 1(bir)yıl içerisinde ödenmesi gerekli olan ücrettir.