Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Tasarım: Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.