Patent başvuru tarihinden itibaren 1(bir)yıl içerisinde ödenmesi gerekli olan ücrettir.

patent patent ücreti patent sicil ücreti